Lectures at Dasam Bani Samagam (Jalandhar 2003)

Sri Dasam Granth Katha – Sant Jarnail Singh Bhindranwale

Apni Katha from Bachittar Natak – Sant Jarnail Singh Bhindranwale